Tumma ett kärl

tummning

Tumning
Börja med en liten lerboll i ena handen. Tryck ner andra handens tumme i bollen och rotera bollen samtidigt som hålet vidgas genom att  trycka både inifrån och utifrån.
När det lilla kärlet har fått stabilisera sig en stund, jobbar vi vidare  med dekor, former och figurer inspirerade av Portalen.  Kanske blir det ett lock. Några glättar sina kärl.
Dessa kärl skall sedan svartbrännas i en tegelstensugn som vi bygger tillsammans.

tummning2