Platser

image1_platser

Här har vi valt att jobba vidare med temat En plats/min oas
Inspiration ges genom att läsa något som anknyter till temat.
Uppgiften är att bygga platsen (Den kan vara befintlig eller fiktiv.?) Här kan man prata lite mer om former, ytor, sammanfogning, hållbarhet osv genom att gå tillbaka till Portalen.

Presentation, där en plats åt gången visas på en kavalett och gärna belyses. (Skuggor förstärker uttrycket)
Var och en berättar.

image2_platser