Haiku

image1_haiku

Fantomens fällor
Atlantis under vatten
Indiana död

Här under ytan
Gyllene spiror glimma
Kärlek växa här

image2_haiku

 

In i vattnets djup
bor det en vacker figur
i ett palats

Ariel simmar
under vatten sjunken stad
Palatset är här

 

image3_haiku

 

En magisk portal
Till ormarnas djupa dal
Ritualernas plats

I Mexicos skog
Slingrande stenstoder står
Cermonin pågår

 

Grupperna bytte portal med varandra och fick upp uppgiften att fundera över vad portalen uttryckte. Finns det former, dekorationer, mönster, symboler som kan föra tankarna till någon plats, någon tid, någon kultur? Alla fick individuellt skriva ner ord utifrån de associationer de fick. Dessa satte grupperna sedan samman till Haikudikter som framfördes på olika sätt.
Tänker vi på samma saker, varför?

Haiku en japansk diktform som består av tre rader.
Den första raden är uppbyggd av fem stavelser, andra raden sju stavelser och tredje raden fem stavelser. (Det finns olika uppfattningar om hur man tolkar uppbyggnaden men denna är den vanligaste.) Vill du veta mer, kan du besöka Svenska Haiku Sällskapets hemsida.