Gestalta ord och begrepp

 

I det här exemplet visar vi hur övningen kan användas som en start på ett tema om grupp och gruppsamverkan.
Var och en letar efter en bild för tillsammans och en för själv.
Sätt upp dem på väggen och berätta sedan om bilderna och de tankar som uppstått. Det kan sedan t.ex.följas av en diskussion hur man vill samarbeta, vilka regler som ska gälla i klassrummet eller gruppen.

Tips på andra användningsområden:
Visionsarbete -önskemål för framtiden, i arbetslaget, för miljön
Var och en skriver tre lappar -tre önskemål. Lägg i gemensam burk. Dra en lapp och hitta en bild i löpande bandet för ordet på lappen. Sätt upp alla bilder osv.

Övningen har också visat sig fungera bra i utvärdering av ett tema eller projekt t ex med begreppen motstånd – framgång. Här stötte jag/vi på motstånd, här hade jag/vi framgång

Att leta efter bilder utifrån ord och begrepp kan också vara startövning för att arbeta vidare med kreativt skrivande, sagor och berättelser (bilderna blir illustrationer) ex. stad-land, ond- god. Eller i masker och figurer. Vilka varelser gömmer sig i bilderna man letat ut t ex jord, luft, eld ,vatten

Förslag på begrepp att utgå ifrån
morgon – dag – natt fin – ful jord – luft – eld – vatten manligt – kvinnligt
 arg – glad – ledsen vi – dom vår – sommar – höst – vinter ond – god långt borta – nära demokratiskt – odemokratiskt