Levande verkstad

image1_levande

Levande Verkstad startade som folkhögskolekurs i slutet av 60-talet och har genererat mängder av övningar, tankar, idéer och skaparglädje som har fått sin i spridning inom pedagogiska verksamheter som skola, folkbildning, förskola och omsorg. Övningar och arbetssätt används även för idéutveckling och motivationsarbete i personalgrupper. Med denna öppna lärresurs vill vi hitta ett nytt sätt att dokumentera och sprida delar av den erfarenhet som byggts upp under dessa år.

Konstnären och pedagogen Adelyne Cross Eriksson kom på 50-talet till Sverige från USA. Hon förde med sig pedagogiska idéer och erfarenheter från New Bauhaus school i Chicago, och  från skapande arbete och kurser med krigsskadade och arbetslösa i San Francisco. I Sverige höll hon kurser vid Stockholms universitet och inom Svenska Slöjdföreningen innan Levande Verkstads pedagogutbildning startade 1967.

”All people are creative!
 Var och en har ett särskilt sätt att uttrycka sig på. När man arbetar skapande utvecklas man och blir skicklig, får självförtroende och uttrycker mer av sig själv. En dag ska alla människor delta i många sorters skapande verksamhet. Man kommer att förstå, att det inte är ett privilegium för de få, utan nödvändigt för alla.”
                                                                                                                                  Adelyn Cross Eriksson  1947

Hennes tilltro till att alla människor är skapande är kärnan i den pedagogik och det folkbildande förhållningssätt till skapande som Levande Verkstad arbetar efter och utvecklar. Utmärkande för LV´s arbetssätt är blandningen av grupp- och enskilda övningar och uppgifter. Arbetsgången följer ofta:

Experiment, utforska, materialkännedom – startövning
Tema, uppgift/er, gestalta – fortsättningsövning
Presentation, uppföljning, berätta, ta del av – avslutande övning
Återblick – reflektion

Är du nyfiken på Levande Verkstad, finns möjlighet att söka någon av våra kurser på Södra Stockholms folkhögskola.

Inspirationskurs – Levande Verkstad i ateljé och på nätet (delvis distans)
Tre workshophelger. En en kreativ inspirationskurs för dig som arbetar pedagogiskt, socialt eller konstnärligt.
Levande Verkstadspedagog – 2-årig bildpedagogisk yrkesutbildning.
Under andra året ingår praktik och möjlighet att läsa Bildpedagogik A på distans i samarbete med Högskolan i Gävle.
Lust att skapa – 15-veckors orienteringskurs
Praktiskt skapande med många olika konstnärliga material och uttryck.
Sommarkurs  – 5 dagar
Praktiskt skapande med många olika konstnärliga material och uttryck.