Musiken klar

…CC-licenserad även den, fick låten så att vi enkelt kan använda de olika ljudspåren till nya projekt. Testpubliken ger positiv respons, filmen var förståelig, intressant och inspirerande. Fick dock frågan med syftet med övningen, att det är oklart. Detta förstår vi om man bara ser filmen, men vi jobbar på att hemsidan med vidare uppgifter om hur man kan gå vidare tydliggör detta och att syftet med övningen helt beror på hur man väljer att gå vidare.

ljud-1024x228