Fortsättning spridningsaktivitet

Vi har årets personaldagar på Visingsö, där vi som håller i Flexprojektet fortsätter vår spridningsaktivitet. Nu vill vi lyfta personalens önskemål så att vi vet hur vi ska kunna gå vidare. Vi hoppas också att detta ska kunna bidra till skrivandet av skolans handlingsplan. Våra 2 timmar börjar med en kort repetition av Prezin och de verktyg vi tidigare visat, sedan hade vi idégenerering, och diskuterade eventuella tillämpningar i skolans olika grupper. I slutet lämnade alla önskemål på vad just dom skulle vilja bli bättre på. Dessa kommer vi sammanställa i september för att sedan skapa 3 workshops som kan tillgodose så mångas önskemål som möjligt. Sist men inte minst satte alla upp ett litet digitalt mål för den här terminen och la det i ett kuvert till sig själv, kuvertet får man tillbaks i december. Mitt lilla eget mål var att titta på olika Cloud-tjänster och lära mig snabbkommandon till Macen.

kuvert-1024x768