Digitalisera mera

Sammanställde just digitala önskemål från personalen. I november kommer vi förhoppningsvis att lägga in parallella workshops i basic datoranvändning, video på nätet, presentationsprogram och ett eget tillfälle där vi aktivt letar, kartlägger och granskar vilka sidor och öppna lärresurser som man kan tänkas använda och experimentera med i olika projekt, teman och ämnen.

workshops-1024x768